Ethisch Charter
Heideschutters vzw - Handboogliga vzw

De bijgevoegde regels gelden op en rond het trainingslokaal, de wedstrijdterreinen en zalen!
Samen kunnen we er voor zorgen dat de Boogsport voor iedereen aangenaam is en blijft!

Algemene gedragsregels

Er zijn waarden en normen die voor iedereen gelden:

 1. Respecteer de regels van de sport en de beslissingen van de scheidsrechter.
 2. Trek nooit de integriteit van de wedstrijdleiding in twijfel
 3. Respecteer de mede – en tegenspeler
 4. Behandel alle boogschutters gelijkwaardig
 5. Gebruik geen fysiek -, mentaal – en verbaal geweld
 6. Zorg samen met uw club voor een faire sport
 7. Gebruik geen onbehoorlijke taal of agressieve gebaren
 8. Draag zorg voor jouw materiaal en dat van anderen
 9. Gedraag u waardig
 10. Verzorg uw kledij
 11. Beperk uw alcoholgebruik

Specifieke gedragsregels

Sommige gedragscodes gelden in meer of mindere mate voor bepaalde doelgroepen. Voor ouders gelden bijvoorbeeld andere regels dan voor leden zelf. Hierdoor krijgt elke groep eigen verantwoordelijkheden en daar kunnen ze ook op worden aangesproken.

Boogschutters

 1. Groet uw tegenstander voor en na de kwalificatie en match
 2. Probeer te winnen met respect voor jezelf, je teamgenoten en je tegenstander
 3. Gedraag je volgens de regels van de sport
 4. Vind een eerlijke en prettige match en wedstrijd het belangrijkste en presteer zo goed mogelijk
 5. Aanvaard de beslissingen van de scheidsrechters en de wedstrijdjury
 6. Blijf bescheiden bij een overwinning en laat je niet ontmoedigen door een nederlaag
 7. Blijf sportief, ook al vertoont de tegenstrever onsportief gedrag
 8. Moedig sportief of plezierig gedrag aan bij je clubgenoten en teamleden
 9. Respecteer het werk van al die mensen die er voor zorgen dat jij je favoriete sport kan beoefenen
 10. Wees er van bewust dat jij als boogschutter een voorbeeldfunctie hebt naar je clubleden, jeugdschutters en supporters
 11. Beperk uw alcoholgebruik
 12. Rook niet in de wedstrijdzone

Ouders en begeleiders

 1. Laat het spelplezier primeren op de prestaties
 2. Forceer nooit een kind dat geen interesse vertoont om deel te nemen aan een wedstrijd
 3. Leer kinderen om volgens de spelregels te handelen
 4. Leer kinderen om het resultaat van elke wedstrijd te accepteren
 5. Moedig het kind steeds aan, ook al heeft het een slechte pijl geschoten of is de wedstrijd verloren
 6. Ook de tegenstander verdient in alle geval respect, of hij nu wint of verliest
 7. Keur verbaal en fysiek geweld steeds af
 8. Erken de waarde en het belang van de trainer. Hij/zij geeft zijn/haar tijd en kennis aan je kind om boogschieten mogelijk te maken

Trainers

 1. Een schutter heeft een trainer nodig die hij respecteert
 2. Plaats het belang van de boogsport in de juiste context
 3. Leer je schutters om de spelregels na te leven
 4. Bedenk dat kinderen voor hun plezier en om iets te leren de boogsport beoefenen
 5. Winnen is een onderdeel van het spel, verliezen ook
 6. Moedig uw schutters steeds aan, ook al maken ze fouten of verliezen ze een wedstrijd
 7. Heb respect voor de prestaties van de tegenstander
 8. Wees er bewust van dat u als trainer een voorbeeldfunctie heeft
 9. Vermijd alcoholgebruik totdat je laatste wedstrijd is afgelopen 10.Rook niet in de wedstrijdzone

Bestuurders en organisatoren

 1. Maak van uw club een vereniging waar iedereen welkom is en iedereen zich thuis voelt
 2. Respecteer alle normen i.v.m. veiligheid en gezondheid
 3. Betrek iedereen, volgens zijn/haar mogelijkheden, in uw clubwerking
 4. Organiseer de trainingen en wedstrijden in de eerste plaats voor de schutters
 5. Laat sportiviteit en fair play de belangrijkste waarden in uw club
 6. Zorg er voor dat supporters, sponsors, trainers en spelers zich bewust zijn van hun invloed en verantwoordelijkheden
 7. Apprecieer de inzet van al uw vrijwilligers
 8. Laat plezier primeren op de prestaties
 9. Wees er bewust van dat u als bestuurder een voorbeeldfunctie heeft
 10. Beperk alcoholgebruik totdat je laatste wedstrijd is afgelopen
 11. Rook niet in de wedstrijdzone

Scheidsrechters en Wedstrijdleiders

 1. Pas de spelregels correct, eerlijk en consequent toe
 2. Zorg er voor dat zowel op en naast het speelveld uw gedrag waardig is
 3. Moedig sportiviteit op het schietveld aan
 4. Wees beslist, objectief en beleefd in het nemen van beslissingen, ook al zijn schutters van de eigen club betrokken
 5. Wees een waardig vertegenwoordiger van het scheidsrechterscorps, de Handboogliga en de Koninklijke Belgische Federatie voor Handboogschieten
 6. Wees steeds collegiaal en bekritiseer uw collega’s niet
 7. Vermijd alcoholgebruik totdat je laatste wedstrijd is afgelopen
 8. Rook niet in de wedstrijdzone

Toeschouwers

 1. Laat iedereen plezier beleven aan de wedstrijd
 2. Toon respect voor alle tegenstanders
 3. Veroordeel elk gebruik van geweld en onsportief gedrag
 4. Respecteer de beslissing van de wedstrijdleiding
 5. Goed voorbeeld doet goed volgen
 6. Wees steeds positief