Bestuursleden


Functie Persoon
voorzitter Jos VAN HOOYDONCK
secretaris Frank MAES
penningmeester Gerda VAN HOOYDONCK
bestuurslid Jeroen TETAERT
sportleider (interne wedstrijden) Frederic SIMONS